Tulirithi tuwarithishe watoto wetu

 

Na Sarah Pelaji HAYA njoni  tusemezane mazingira   mali   yetu,    uhai wetu na  fahari yetu. Tulirithituwarithishe. Tulipewa bure tuwape bure.

Kwa     maneno      hayo     tangulizi sichelei  kuikumbusha  jamii  maneno ya Mwenyezi Mungu alipoumba ulimwengu “  Tazama Mungu Aliumba mbingu  na  nchi  …..kia alichokiumba tazama ni chema …. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza,’ Mwanzo 1-2.

Kumbe misitu,  wanyama,  mito  na viumbe vyote mwanadamu alipewa na Mungu ili avitawale apate mahali salama pa  kuishi. Mwanadamu hakununua mazingira bali alipewa bure. Mazingira yaliipendezesha bustani ya Edeni, mazingira yanapendezesha dunia.

Mazingira ni Baraka na ni uhai wa mwanadamu na kila kiumbe kilichoko hai.  Hivyo ni  wajibu wetu kuyatunza kwani ni agizo la Mungu.

Kadri siku  zinavyopita ulimwengu unabadilika na watu wanabadilika. Kibaya zaidi mwanadamu amebadilika na kuwa chanzo cha taabu kwake mwenyewe na kwa viumbe vilivyo hai kwa kuharibu mazingira ambayo ni makao ya viumbe hivyo.

Kuharibu mazingira kutokana na shughuli  za    mwanadamu   zimekuwa ni  sehemu  ya  maisha.  Ndiyo maana mwanadamu anafyeka miti ili apande ukoka wa  kupumzikia, atengeneze eneo la   kuogelea, akijua  ndiyo  maana  ya kutawala ulimwengu.

Mwanadamu anakata miti ili ajenge nyumba, anachimba katikati ya mto ili apate madini, anakata mti apate mkaa wa  kupikia ama afanye biashara nk.

Tatizo kubwa linakuja pale mwananchi wa kawaida anapoona kuwa kupanda miti ama kutunza mazingira ni kazi ya serikali. Msitu ukiungua moto, ukigeuzwa jangwa mwananchi anaona hasara ni ya serikali. Hapo ndipo tatizo lilipo.

Ndiyo  maana  serikali   na  wadau wa  mazingira wanafanya jitihada mbalimbali ili kunusuru dunia na janga hili la uharibifu wa  mazingira ikiwemo kukata miti hovyo.

Ikumbukwe kuwa  serikali  kupitia Wizara ya  Mali Asili na  Utalii  Idara ya Misitu na Nyuki imetoa mwongozo rahisi wa  usimamizi wa  Misitu kwa pamoja ikihamasisha kuwa, kazi ya kulinda misitu si ya serikali tu bali ya jamii nzima.

Ndiyo maana Kampeni ya Mama Misitu kwa niaba ya Idara ya Misitu na Nyuki inahamasiha jamii usimamizi shirikishi wa  misitu kwa pamoja yaani mmiliki mmoja wa  msitu yaani serikali kwa kushirikiana  na  wadau wengine wakiwemo wanakijiji wanaoishi karibu na msitu husika.

Aidha jamii inatakiwa ifahamu jukumu la kusimamia misitu yao  kwani msitu ukiteketea  kwa moto, wananchi wakakata  miti  kukabakia  jangwa hasara si ya serikali tu bali ni ya jamii nzima hususani ile  inayoishi karibu na misitu hiyo.

Pia mwongozo huo wa  Oktoba 2015 unaeleza   misingi   minane    muhimu kuhusu    Usimamizi   Shirikishi    wa Misitu kwa pamoja ikiwa ni pamoja na; Jamii kama wasimamizi/mameneja

wa  misitu; Hii  ikimaanisha kuwa, usimamizi shirikishi wa  misitu unahamasisha  jamii zinazopakana na misitu kuwajibka katika usimamizi wa misitu kwa kulinda msitu na kufanya doria. SOMA ZAIDI

 

Uboreshaji sera uchochee uhifadhi na ulinzi wa misitu

Mashaka Mgeta

SERIKALI  ipo  katika  mchakato wa kuiboresha  sera ya misitu  ya mwaka 1998, hali itakayosaba- bisha    marekebisho   ya   Sheria ya Misitu  namba  12 ya mwaka 2012.

Afisa Misitu  Mwandamizi   ka- tika  idara  ya  misitu   na  nyuki ya Wizara ya Maliasili na Utalii, Emanuel Msofe, anasema hayo wakati akizungumza katika war- sha ya wahariri na waandishi wa habari waandamizi iliyoandali- wa na Jumuiko la Maliasili Tan- zania kupitia  kampeni  ya Mama Misitu.

Warsha hiyo iliyofanyika hivi wilayani   Kibaha   katika   mkoa wa  Pwani,  ikahusisha   pia  ziara ya kuvitembelea baadhi  ya vijiji miongoni mwa  11 vinavyozun- guka msitu wa Ruvu Kusini.

Msofe anasema  kutokana na mabadiliko   na  changamoto kadha wa kadha zilizobainika katika kipindi cha tangu kupit- ishwa kwa sera hiyo hadi sasa (takribani miaka 19), imebainika kuwapo haja ya kufanya mabore- sho  ya  sera  hiyo  ili iweze kue- ndana na  hali  halisi  kwa kadri ya mahitaji yaliyopo.

Kufanyika  kwa  maboresho ya sera hiyo  kutaifa  Serikali ifanye marekebisho ya Sheria ya Misitu yatakayojibu mahitaji ya kisera.

Kwa hali hiyo, ni wazi kwamba jitihada  za kufanikisha mareke- bisho  ya sera ya misitu  ni zenye kuhitaji kuungwa mkono, kwa maana  misitu  ni miongoni mwa sekta zenye mchango mkubwa katika  maisha   ya  kila  siku  ya watu, uchumi wa nchi na uhaki- ka wa hali nzuri ya hewa na maz- ingira ya kuishi viumbe hai.

Takwimu za Wakala wa Hudu- ma  za Misitu  (TFS)  zinaonesha kuwa Tanzania ina jumla ya hek- ari milioni  48.1 ya misitu,  ikiwa ni sawa na  asilimia  55 ya ardhi ya nchi yenye kilomita  za mraba945,087.

Hata hivyo, kutokana na mchakato wa maboresho hayo kuwa katika hatua  za awali, hakuna taarifa zilizotolewa kuhusiana  na   uboreshwaji    wa sera hiyo, ingawaje inahisiwa kwamba  maeneo  kama  ushiriki wa umma  katika  usimamizi  na uhifadhi wa misitu hasa inay- omilikiwa na Serikali Kuu.

Tofauti   na   inayomilikiwa na vijiji, misitu  ya Serikali  Kuu ili- yo chini  ya TFS inakabiliwa  na changamoto kubwa za ukosefu wa ulinzi, hali inayosababisha kuwapo kiwango kikubwa cha uharibifu na hujuma zinazo- fanywa  na  watu  wasiokuwa  na nia njema.

Umbali   kutoka   ofisi  za  TFS, upungufu wa  wafanyakazi,  vy- ombo  vya usafiri na  ufinyu  wa bajeti ni miongoni mwa mambo yanayotajwa   kwenye    maeneo mengi  yenye  misitu  ya Serikali kuwa yanachangia kufifisha jiti- hada za ulinzi wa rasilimali hiyo. Hata hivyo,  mpango shirikishi wa umma  (wakazi wa vijiji vina-vyoizunguka misitu hiyo) una- tumika kufanikisha ulinzi wa misiti  ya Serikali Kuu, licha  ya kuendelea  kuwapo  kwa changa- moto  zinazoweza  kuwa  sehemu ya mahitaji katika sera ya misitu inayoboreshwa.SOMA ZAIDI

 

 

 

 

 

 

Villagers: We’re given a raw deal in forest conservation

Ruvu. Communities surrounding and engaged in safeguarding the South Ruvu Forest Reserve are seeking a share of revenues collected from illegally harvested trees.

The communities and the Tanzania Forest Service (TFS) Agency have entered into an agreement on participatory natural forest management.According to reports, there are 48.1 million hectares of forest reserves, equivalent to 55 percent of all Tanzania land.

However, 386,712 hectares are lost annually to get charcoal.The government came up with idea of forestry participatory management which calls on communities surrounding reserves to protect them from deforestation.Despite the community engagement, all the proceeds from illegal harvesting of natural forest in South Ruvu have been taken by the Central Government.Mr Shomari Juma, Kipagege Village executive chairman in Kibaha, Coast Region, said it was agreed that 32 per cent of the proceeds from illegal forest harvests be given back to the community to fund projects.Read More

 

 

 

Mgogoro wa Uongozi Mihima watishia Kuangamiza msitu wa Kijiji

Na. Ahmad Mmow, Lindi.

Mgogoro wa uongozi katika kijiji cha Mihima Wilaya ya Lindi, unatajwa kuwa unaweza kuangamiza msitu wa hifadhi wa kijiji hicho wenye ukubwa hekta 2662. Wakizungumza na Lindiyetu.co.tz mwanzoni mwa wiki hii kijijini hapo, baadhi ya wananchi na viongozi wa serikali ya kijiji hicho, walisema mgogoro huo ambao uliodumu kwa takribani miaka mawili, chanzo chake kikitajwa kuwa ni uamuzi wa wananchi kuuondoa uongozi wa kijiji hicho kutokana na tuhuma za ufisadi, umeathiri shuguli za maendeleo na kusabanisha uharibifu mkubwa wa msitu wa kijiji hicho.

Walisema tangu viongozi wa wilaya ya Lindi walipo urejesha madarakani uongozi huo ambao uliondolewa na wananchi hakuna shuguli zozote zinafanyika katika kijiji hicho na uongozi huo umesambaratika. Aliyekuwa kaimu mwenyekiti wa serikali ya kijiji hicho, Emillian Hokororo, alisema amejiuzulu nafasi hiyo ili kukwepa fedheha. Kwasababu hakuna mikutano mikuu ya kijiji na serikali ya kijiji inayofanyika. Kwasababu wajumbe wengi wamejiuzulu. Alisema halihiyo inasababisha kijiji hicho kukosa viongozi ndipo maliasili za kijiji ikiwamo msitu huo kuvunwa ovyo.

Mwananchi Issa Katenda alisema waliuondoa uongozi uliorejeshwa na mkuu wa wilaya ya Lindi baada ya kubaini ufisadi. Hata hivyo mkuu wa wilaya wawakati huo aliurejesha na kuuondoa uongozi wa muda uliokuwa umewekwa na wananchi hao. Ambapo aliamrisha yasifanyike matumizi yeyote ya fedha za kijiji hadi apelekwe mkaguzi akapitie hesabu zote za mapato na matumizi.“mkaguzi alikuja, lakini mpaka sasa hatuja letewa taarifa za ukaguzi huo, tangu wakati huo hadi sasa hakuna ushuru unaokusanywa. Aliyebaki ni mtendaji wa kijiji tu ambae nae anakaimu, hakuna vikao wala mikutano na msitu unaangamia,” alisema Katenda. SOMA ZAIDI

 

 

Environmental conservation for fast economic growth

NATURAL and Tourism Minister Jumanne Maghembe hinted that consumption of charcoal in the country is likely to double by 2030.
And, this is alarming news, indeed, as far as environmental protection and conservation are concerned. More charcoal consumption simply means increased deforestation, resulting into desertification.
Available data show that charcoal use is likely to increase from 2.3 to 4.6 million tones by 2030. Obviously, increased use of charcoal will not affect only environment and nature, but also the total economic growth because there are many sectors that rely on well conserved and protected environment.
Tourism, for instance, is one of the largest industries in today’s global economy. But, the rising sea levels, desertification, deforestation, melting of snow and glaciers adversely affect the sector.
Rising sea levels will eventually submerge small islands and coastal regions. Desertification and water scarcity make regions less hospitable for both local communities and tourists. Read More

 

Learning by practice: Students exposed to conservation

SINGITA Grumeti’s commitment to conservation, development and community outreach come together in perfect harmony in the establishment of the Singita Grumeti Environmental Educational Center in Tanzania.The Center serves to engage and educate the community’s next generation of leaders on the importance of a balanced, sustainable ecosystem. The center conducts approximately 25 week-long courses per year which are attended by 300 youth from the 26 secondary schools in nearby districts border. Read more

 

Those who invade state forests risk legal action

THE nation was told last year that invaders had occupied a natural forest that is home to Hadzabe people in Singida Region.

The invaders were ordered by Mkalama District Commissioner (DC), Edward ole Lenga, to move out of the forest immediately. The DC ordered the invaders to move out of the conserved forest voluntarily short of which they would be arrested and prosecuted over illegal occupation of a conserved area.

The Hadzabe who still live in this forest have a lifestyle that is akin to that of wildlife. Mr Lenga said that the government will not tolerate seeing the invaders felling trees and burning the forest to clear patches of land for agriculture and livestock rearing.READ MORE

Lack of Cooperation btn Local leaders and law enforcers halt forest

Effective and efficient conservation and management of village land forest reserves is still an uphill task in many districts and regions in Tanzania

This is because of little or at times lack of cooperation between the village leaders, districts, natural resource committees and the law enforcers.

On December 26th last year in 2016, Msolokelo village natural resource committe in Mvomero District, Morogoro Region conduct a patrol in the village land forest reserve.This was one of the regular routines in the forest reserve. READ MORE

In one village , survival is linked to forest conservation

WHEN Jamila Sallimu chikunda found out she was pregnant with her child in 2015, her joy quickly turned to anxiety.

Chikunda ‘s family was struggling to make ends meet and she didn’t know how they would afford to pay for the delivery and costs associated with the pregnancy

IN Tanzania , expectant mothers need to pay for a birth kit made up of latex gloves, plastics sheeting ,soap ,blades and umbilical ties that costs up to $23.it is a big expense for farming families like chikundas who only makes an annual income of $400-600. READ MORE

 

 

Illegal settlers threaten zimbabwe’s timber industry

From the mountaintop at Skyline in the Chimanimani district of eastern Zimbabwe, a mosaic of scorched trees and timber can be seen stretching for miles on end.

Lit by a wave of illegal settlers, the fires regularly rage through the pine and eucalyptus plantations of Manicaland province , destroying vast swathes of timber at enormous cost .READ MORE

Villagers face eviction over forest encroachment

Monduli Two villages in Monduli District,Arusha Region may have their registration revoked after it was found that their boundaries extended into a forest reserve, government authorities warned here last week.Monduli Two villages in Monduli District,Arusha Region may have their registration revoked after it was found that their boundaries extended into a forest reserve, government authorities warned here last week. READ MORE

Mti wenye miaka 600 wapatikana nchini

Moshi Mtafiti wa viumbe na mazingira kutoka chuo kikuu cha Bayreuth cha nchini ujerumani, Dk Andres Hemp ameelesea sifa za mti ujulikanao kama mkukusu kuwa unaweza kushi kati ya miaka 200 hadi 300, lakini ulionekana nchini una miaka 600. SOMA ZAIDI

Tanzania: Charcoal Demand ‘To Double By 2030’


Dar es Salaam — Charcoal demand in Tanzania is likely to increase from 2.4 million to over 5 million tonnes annually by 2030 unless an affordable alternative cooking energy is found, experts have said.

To minimise environmental impacts of high demand they say the government must formalise charcoal business and put appropriate and workable policies for its sustainable use. Currently, charcoal production is undertaken illegally. On Tuesday, the government urged Tanzanians to reduce the use of charcoal as the primary cooking energy. Prime Minister Kasim Majaliwa told stakeholders during a workshop that population growth was a threat to forests and the environment in general as it increased demand for energy.READ MORE

 

HIFADHI YA TAIFA YA MSITU WA MKWENI UPO HATARINI KUTOWEKA KUTOKANA NA UHARIBIFU WA MAZINGIRA

Na Evelyn Mkokoi
Hifadhi ya Taifa ya Msitu wa Ukwemi uliyopo katika wilaya ya Kahama upo hatarini kutoweka kutokana na shughili za kibinadamu zinazofanywa ndani ya hifadhi hiyo zinazochangia kwa kiasi kikubwa uharibifu wa mazingira.
Hayo yameelezwa na Meneja kutoka wakala wa Taifa wa Misitu Bw. Mohamed Dosa wakati wa Ziara ya Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhe. Luhaga Mpina alipotembelea HIfadhi hiyo iliyopo ndani ya Halmashauri ya Kahama inayopakana na Halmashauri ya Mbongwe Mmkoani geita. SOMA ZAIDI

 

MAJALIWA AAGIZA “BEACONS” ZIWEKWE KWENYE HIFADHI ZA MISITU

Dar es Salaam. Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa ametoa miezi miwili kwa wakuu wa Mapori ya hifadhi za Msitu kuhakikisha wanaweka mawe ya alama(beacons) kwenye mipaka yao ili kuepusha migogoro na wanavijiji wanaowazunguka.
Majaliwa ametoa agizo hilo leo(Jumatatu) wakati akizungumza na watendaji wakuu wa wizara ya Maliasili na Utalii na wakuu wa mapori ya hifadhi za Misitu nchini katika kikao alichokiitisha kwenyeukumbi wa ofisi ya waziri Mkuu mjini Dodoma.
waziri mkuu amesema migogoro baina ya wafugaji, wakulima na kamati za ulinzi na usalama za mikoa na wilaya ni lazima zifanyike kazi. Read More

 

WHEN ILLEGAL TRADE IN FOREST PRODUCTS BECOMES THE NEW NORMAL

The two girls did not give me precise instructions on how to reach NR, that is how the joint is best known by locals here.

One of them seemed to be in a hurry and felt bothered by my request for direction. It was the first time that I had been to the place and I thought it would be improper for me to roam around town looking for a place where I could get a beer or two to kill the fatigue after spending a good part of the day travelling on a bus.

The other girl was willing to help but somehow the first one seemed to dictate terms and run the show. So all I eventually got were mumbled instructions complemented by fingers pointing to the direction that I should take.

Well, I had no grudges against the girls. Even in Nachingwea, girls should be warry of men who stop them on the road especially when night is just about to shroud the earth.Read more

 

HOW REDUCTION OF ROADBLOCKS COULD RELIEVE TIMBER TRADERS

FOR a longtime, the timber dealers were crying foul over existence of ‘excessive checkpoints’ for inspecting forest products on Mtwara-Dar es Salaam Highway.

During one of their meetings early this year held in Lindi Region, the latter expressed their deep concern against big number of the roadblocks which they described them as ‘catalyst’ to corruption seriously affecting their business.

The meeting was organised by Mama Misitu Campaign to bring together forestry stakeholders to discuss challenges in the timber trade and find a way forward.

For instance, they pointed out that between Nachingwea District in Lindi Region and Dar es Salaam, they were forced to travel through about 20 checkpoints. At each of these, their consignments were to undergo inspection by officials of the Tanzania Forest Service Agency (TFS) or district councils, situation which they said it caused major delays for cargo to reach the market. Read More

 

WHEN FOREST GOVERNANCE AWARENESS KICKS OUT CORRUPT LEADERS

The short course had been conducted by a non-governmental organization, Tanzania Natural Resources Forum, through its Mama Misitu Campaign, which is a communication strategy that seeks to raise awareness among communities living around indigenous forests so that they may be able to benefit from the natural resource through conservation and sustainable consumption.

The campaign also aims to enable traders in forest goods to conduct business profitably while paying all required taxes and contributing to the conservation of forests.

Mama Misitu seeks to institute good forest governance at village, district, regional and national levels so that the government can promote legal trade in forest products and conservation and protection of forests by providing room for participation of all stakeholders. Read More

 

VILLAGERS REALIZE FOREST BENEFITS AFTER SCHOOL DESKS CAMPAIGN

The campaign was a big test to the newly appointed Regional Commissioners (RC’s) as President Magufuli and Prime Minister Kassim Majaliwa were insisting that the school desks campaign was one of the RCs’ performance ratings after being appointed.

For those appointed to lead the regions blessed with forests were lucky as they capitalised on such natural resources available in their areas to make desks with minimised costs. Some villages never knew the contribution of the forests surrounding them to social-economic development, until school desks campaign which for them became an eye opener.

Let alone the reserved forests, the remained ones, which still make a large part of the whole forest land in the country, are yet to bear significant benefits to the communities, only benefiting individuals who engage in illegal logging. “Read More”

 

 

WAHARIBIFU WA MAZINGIRA WAKAMATWE-MAJALIWA

Na. Ahmed Mmow, Ruangwa.
Waziri mkuu, Kassim Majaliwa amewataka wananchi mkoani Lindi kutunza na kulinda misitu ili kuiepusha nchi kuwa jangwa.
Kassim Majaliwa
Majaliwa ametoa onyo hilo leo kwa nyakati tofauti, alipozungumza na wananchi katika vijiji vya Nanjalu, Nambilanje, Mkalanga, Namichiga, Nandenje na Mandarawe vilivyopo katika wilaya ya Ruangwa.
Waziri Majaliwa ambae pia ni kiongozi wa shuguli za serikali bungeni, alisema uharibifu wa misitu licha ya kuharibu mazingira, lakini pia unasababisha serikali kutumia fedha nyingi katika kufanya tafiti na kuchimba visima vya maji kutokana na vyanzo vingi vya maji kukauka.
Alisema hali ya uharibifu wa misitu ikiendelea, kunauwezekano mkubwa wa nchi kugeuka jangwa. Hivyo kila mwananchi anawajibu wakuilinda na kuitunza.
Alisema ili kukabiliana na hali hiyo kunahaja ya wananchi kuanza kujenga tabia ya kupanda miti. Huku akiwataka waache kuamini na kuzifanyia kazi mila potofu zinazosababisha uharibifu wa misitu.SOMA ZAIDI

KUTOWEKA KWA MITI MUHIMU NCHINI NA HATARI YA UMASKINI

east-african-padouk-standing-fsc-treeMITI ya Mninga na Mkongo ambayo ni adhimu na adimu ipo hatarini kutoweka wilayani Nanyumbu mkoani Mtwara, endapo hakutakuwa na jitihada za kudhibiti uvunaji holela.
Uchunguzi uliofanywa na sautiyamnyonge umebaini kuwa Mbao za meta za ujazo 566.12 zilivunwa ,mkaa gunia 38 pamoja na ukindu kilogram 1028 mwaka 2015/2016 ambapo jumla ya sh.139,673,3495 zimekusanywa kupiti mazao hayo huku mwaka 2014/2015 walikusanya cha sh. 214,518,073.
Likanda ameishauri serikali kuimarisha ulinzi na usimamizi wa misitu ya hifadhi ya Taifa kwa kuweka askari wa misitu kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma.
Afisa ufuatiliaji wa Misitu wa Asasi isiyo ya Kiaserikali ya Mpingo Concervation and Development Initiative (MPINGO) ya Kilwa Mkoani Lindi Andwea Mariki anaeleza sababu za ya miti hiyo kupendwana wafanyabiashara na watu wa kawaida kwamba ilijulika mapema tofauti na miti mingine.SOMA ZAIDI

 

 

 

 

UTOROSHAJI MBAO NJE YA NCHI UNAVYOINYIMA TANZANIA MAPATO

mbaoUKUSANYAJI wa mapato kwa Serikali kutokana na mazao ya Misitu umepungua baada ya wafanyabiashara kujiusisha na utoroshaji wa mazao hayo mpakani mwa Tanzania na Msumbiji wakikwepa kodi na tozo zinazotozwa nchini na mamlaka za serikali.

Afisa Forodha Mfawidhi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania mkoa wa mtwara (TRA) Sume Kunambi anasema athari za utoroshoji wa mazao ya misitu yakitokea madhara yake huwa ni makubwa kutokana na serikali inapoteza mapato kwa ajili ya kutoa huduma kwa jamii ambayo yangesaidia kununua dawa za hospital pamoja na ujenzi wa miundombinu.Uchunguzi wa makala haya umebaini kuwa wafanyabiashara wa mbao za miti aina ya Mkongo na Mninga wanalipa kodi ya sh. 235,520 kwa meta moja za ujazo wakati, wanaoingiza mbao kutoka Msumbiji wanalipa sh. 5,000 kupitia Mamlaka ya Mapato nchini (TRA). SOMA ZAIDI

ILLEGAL LOGGERS SIPHON FORESTRY REVENUE

POOR governance and rampant corruption have been identified as contributing factors leading to government loss of revenue in the forestry sector.

The 2007 Traffic Report was a revelation on how millions of dollars worth of timber revenue are being lost due to poor governance and rampant corruption in the sector. According to the report, illegal logging and corruption in the forest sector is a complex problem to which there is no simple solution.

As such, it requires joint efforts from the government, civil societies, development partners and the private sector. Finland Embassy Deputy Head of Mission, Mr Simo- Pekka Parviainen notes that forest governance is the key aspect that deserves higher attention in forest management. “When there is weak forest governance, it leads into illegal practices that deprive the country billions in lost revenues.

Such money can be invested in poverty reduction initiatives or back into forest management,” said Mr Parviainen. In the fight against illegal forest undertakings, the governments of Finland and Norway funded Mama Misitu campaign project which is being initiated by Tanzania Forest Working Group in response to the Traffic Report.

Mama Misitu Campaign has been operational in Tanzania since 2008 with the aim of improving governance in the forest sector. The campaign has attracted a lot of knowledge sharing discussions and communication on forest governance issues.Read More

TAARIFA KUHUSU MAOFISA MISITU WANNE WALIOSIMAMISHWA KAZI NA WAZIRI MKUU WILAYANI RUFIJI

wmkuu

Waziri mkuu Kassim Majaliwa , amewasimamisha kazi maofisa Misitu wanne na kusimamisha shughuli za uvunaji wa mazao ya misitu wilayani Rufiji kwa muda usiojulikana baada ya kutoridhshwa na usimamizi wake.

Maofisa waliosimamishwa kazi ni pamoja na mkuu wa idara ya ardhi, Maliasili na Mazingira Dk.Paul Ligonja,Ofisa Misitu wilaya Gaudens Tarimo, Ofisa Misitu Yonas Nyambuya na ofisa wa wakala wa Misitu Tanzania(TFS) wa wilaya Seleman Bulenga.

Waziri Mkuu amefanya uamuzi huo leo(Jumatatu, september 26, 2016) wakati akizungumza na watumishi wa wilaya ya Rufiji kwenye ukumbi wa halmashauri kabla ya kuzungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara kwenye viwanya jumba la maendeleo wilayani Rufiji .

Aidha , waziri Mkuu amemuagiza Mkuu wa wilaya hiyo, SOMA ZAIDI

MKAA WAINGIZIA KILOSA USHURU WA MIL.290/-

UTEKELEZAJI wa mradi wa kuleta mageuzi katika sekta ya maliasili umesaidia kuongeza mapato katika wilaya ya kilosa, mkoani hapa ,baada ya kukusanya ushuru wa sh.milioni 290, uliotokana na mkaa.

mkaa-gunia

Fedha hizo zilizokusanywa kutokana na ushuru wa mkaa zimesaidia kupunguza changamoto mbalimbali za miundombinu iliyokuwa ikiwakabili.

Makamu mwenyekiti wa Halmashauri ya wilaya ya kilosa, Hassan Kambega, alisema hayo wakati wa uzinduzi wa mradi wa awamu ya pili katika wilaya ya mvomero na morogoro.

Mradi unatekelezwa na shirika la kuhifadhi misitu asili Tanzania (TFCG), kwa kushirikiana na Shirika la kuendeleza nishati asilia Tanzania (TATEDO), kwa ufadhili wa shirika la maendeleo na ushirikiano la Uswis (SDC).

Alisema ,fedha hizo zimeweza kujenga barabara, nyumba ya mwalimu, mganga, ofisi za vijiji na kuwalipia bima ya afya ya jamii wananchi wa vijiji 10 vilivyoingizwa katika mradi huo.

Alisema pamoja na hayo mradi huo umeweza kuokoa hekta 16 ya misitu iliyokuwa ikikatwa kila mwaka kwa ajili ya kuchomwa mkaa. SOMA ZAIDI

UCHOMAJI MKAA UNAVYOTEKETEZA MIKOKO NCHINI

*Nje ya nchi unaitwa dhahabu nyeusi

KUSHAMIRI kwa biashara ya mkaa unaotokana na miti aina ya mikoko ambao una soko kubwa nje ya nchi,kumesababisha kasi ya ukataji wa miti hiyo katika maeneo ya pwani ya Tanzania.

mikoko

Eneo ambalo limeathirika Zaidi na uvunaji haramu wa miti hiyo kwa ajili ya uchomaji mkaa ni pemba mnazi na Tundwi Songani jijini Dar es salaam.

Katika uchunguzi uliofanywa na Nipashe, mkaa unaotokana na mikoko una soko kubwa katika visiwa vya Zanzibar, Comoro, shelisheli nan chi za uarabuni.

Uchunguzi wa gazeti hili umebaini kila siku Zaidi ya tani 20 za mkaa wa mikoko unavunwa katika eneo la msitu wa shungu, Tundwi Songani, sawa na tani 600 kwa mwezi.

Akizungumza na gazeti hili,Mwenyekiti wa mtaa wa songani, Abdulmalik Ally, alisema kiwango hicho ni sawa na idadi ya miti 20 inayokatwa kila siku, ambayo kila siku mmoja una uwezo wa kutoa mkaa wenye uzito wa kilo 1,000(tani moja).

Ally ambaye baada yakuingia madarakani alijaribu kupambana na hali hiyo, lakini alishindwa kupata mafanikio baada ya kutishiwa usalama wake na watu wanaojihusisha na bishara hiyo.SOMA ZAIDI

FORESTS LOSING BILLIONS IN TAXES

Not only is Tanzania losing its forest cover but revenues from forest products are not being well managed.

By Christopher Lilai ; @TheCitizenTz; news@tz.nationmedia.com

forest

In Summary

  • Open forests are at great risk of depletion despite there being laws and guidelines governing revenues from forest products, the collections have been minimal due to a number of shortfalls.

Lindi .By 2013 Tanzania was losing almost sh93 billion annually in forest revenues according to a Traffic report.

Traffic –the wildlife trade and monitoring network is a joint project of the worldwide Fund for Nature (WWF) and the International Union for Conservation of Nature (IUCN) which deals with endangered species.

Approximately 40 per cent of the land in the country is covered with forests and woodlands. This constitutes about 33.5 million hectares of forests and woodlands, including both open (unreserved) and reserved forests.

The open forests are at great risk of depletion despite there being laws and guidelines governing management of revenues from forest products. The collections have been minimal due to a number of shortfalls.

Businessmen dealing with forest products lament over the numerous and multiple taxation process and have resorted to deliberately evading paying up their dues. Read more

LACK OF INFORMATION FRUSTRATES COMMUNITY CONSERVATION EFFORTS

Subira Juma was born in Soga and has grown up in this village in Kibaha district of Coast region. He is an avid environmentalist, mobilising the youth in in five other villages  – Mpiji, Kipangege, Boko Mnemela, Malangalanga and Kibwemwenda, to conserve and protect forests.

They have also teamed up to conserve and protect  Ruvu Kusini forest which was, until recently, home to illegal harvesting of its products with teams of environmental criminals coming from as far away as Kigoma in the western part of the country.

The youth from the villages have nothing significant to show or tell anyone who visits one of the villages, but they boast of conserving the Ruvu Kusini forest even now when there is neither a district nor a national programme to conserve and protect it.

“There are a few cases of illegal harvesting of the forest but we have driven off all the gangs from up-country who used to camp inside the forest to make charcoal, saw timber or cut building poles. Now we get 20 per cent of all the fines imposed on people who are caught with illegally harvested timber or other forest products,” explains Juma, adding that the percentage of revenue is merely a verbal agreement between the village and the Tanzania Forest Services Agency (TFS).

He says that there is need to review the rates so that the village retains 32 per cent of the revenue and TFS takes the rest and that such agreement should be written.

There have been allegations that the agreement has remained verbal because there were no guidelines on the forest management plan, which would also stipulate who gets what from impounded forest products from Ruvu Kusini forest between the villages and TFS.

It has come to light, however, that the guidelines have been in place since 2013 and by December 2015, the same had been translated into Kiswahili for easy understanding by village governments, village natural resources committees and other stakeholders in the forestry sector.

Until January, this year, the guidelines had remained unknown to village governments and TFS had not taken any measures to enlighten the villages on the procedures.

“Lack of information has stalled efforts to conserve the forest by the communities. If people knew about the management plan and what benefits they stand to gain from conserving the forest, then their morale would be high and the forest would be better conserved and protected. Moreover, the current environment committee needs some training because all its members are new. They need a bit of education in order to perform well and TFS is not coming to rescue the situation,” explains Juma.

There is also the issue of part-time employment which TFS had promised the communities. From time to time, TFS provides opportunities for part-time employment such as planting trees, weeding or making fire breaks around some sections of the forest.

These jobs were to be given to members of the villages adjacent to the forest but there are allegations that employment is done unfairly.

“There are locals who still make charcoal; they do it not for the love of the job because charcoal-making is a tough activity. It hurts a lot. But they have to do it for lack of a better alternative. If TFS had kept their word about providing employment from time to time, few people would engage in the business,” explains Zaina Ramadhan, a member of Soga environment committee.

The gap was further revealed when Ms. Ramadhan alleged that there is little flow of information from decision makers and government officials to communities who conserve and protect forests. As a result the latter do not have current information regarding issues related to forest resources.

“Villagers demand information but government officials are slow to act and provide up-to-date information. This gap has slowed down the conservation of forests,” she says.

Fadhil Hassan Lyombo is Soga village chairman. Speaking about conservation of RuvuKusini forest he explains that until 2013, it was heavily degrade because people from up country as especially from Iringa and Kigoma, had  settled right inside the forest and engaged in massive charcoal making, among other  activities.

“This deprived locals of the benefits from the forest. So, we decided to drive them away. Now there are a few people from the community who make charcoal on a small scale in order to earn a living,” he says, adding that village governments are working with TFS to find ways of initiating other income generating activities that would reduce pressure on the forest.

Soga and Kipangege villages have their own village land forest reserves but they are not ready for harvesting. While conservation is going on, village governments  have started the process to engage in participatory forest management programme so that when their forest are ready for harvesting they should be in a position to engage in sustainable  trade in forest products.

“The youth are in the forefront when it comes to conserving and protecting village land forest reserves, so they look forward to benefiting from their efforts when the  harvesting plans are in place and the forests are ready for harvest,” says Juma Ali, a member of Soga village environment committee.

Speaking on the situation of forests in Kibaha district, TFS Assistant Zonal Manager, Eastern Zone, Bernadetha Kadala, says that the management plan for Ruvu Kusini forest is ready and the guidelines on the procedure to undertake participatory forest management are also in place.

“But we have not started implementing them,” she says, adding:

“We will meet with village government leaders, environment committees and village councils of communities adjacent the forest to explain the guidelines. This should make them understand their responsibilities and obligations as well as their rights and benefits when conserving forests.”

She explains that officially no harvesting was going on in Ruvu Kusini forest, although illegal logging and other activities were taking place.

“The communities are doing a good job to protect the forest and most of the illegally-procured products are confiscated and their owners punished according to the law,” she says.

WINGI WA VIZUIZI WAKERA WAFANYA BIASHAR WA MAZAO YA MISITU

Na.Ahmad Mmow,Lindi.
Wingi wa vizuizi vya ukaguzi barabarani umetajwa kusababisha rushwa na usumbufu kwa wafanyabiashara wanaosafarisha mazao ya misitu.
misitu
Hayo yalielezwa jana na wafanyabiashara wa mbao na magogo kwenye warsha ya wafanya biashara wa mbao na magogo wa uwanda wa Selous hadi Ruvuma, iliyofanyika jana katika manispaa ya Lindi.
Wakizungumza kwenye warsha hiyo iliyoandaliwa na mashirika ya kiraia ya Jumuiko la Maliasili Tanzania(TNRF), Mtandao wa Kijamii wa Usimamizi wa Misitu(MJUMITA) uhifadhi, usimamizi na maendeleo ya mpingo(MCDI) kupitia kampeni ya mama misitu inayofadhiliwa na serikali ya Finland kupitia ofisi za WWF zilizopo nchini, walisema vizuizi hivyo vinasababisha rushwa, usumbufu na kuwapotezea muda.
 
Frank Nganyanyuka alisema wingi wavizuizi unasababisha wafanyabiashara hao kupoteza muda mwingi barabarani.
Alisema kutoka Nachingwea hadi Dar-es-Salaam kuna vizuizi takribani 19, ambavyo vinasababisha wachelewe barabarani
“Wastani kila eneo lenye kizuizi tunatumia saa moja, maana yake siku mzima inakwisha kwa ajili ya kusimama, vizuizi vipunguzwe havinafaida zaidi ya kuchochea rushwa tu,”alisema Nganyuka.
Mfanyabiashara Mikidadi Kinogeandanga wa Lindi, alisema licha ya kuchelewa lakini pia maofisa waliopo katika vizuizi hivyo niwasumbufu na hawaziamini nyaraka ziliandikwa na maofisa wenzao wa kule zilikotoka mbao na bidhaa nyingine za misitu. Alihoji nisababu gani zinazosababisha wasiwaamini wenzao ambao wanadhamana na mamlaka kama yao.
Alibainisha ili kuepuka kuchelewa wanajikuta wanarahisha usumbufu kwa kutoa chochote, kwa madai bila kufanya hivyo wanasumbuliwa hata kama hawakiuki, sheria, taratibu na kanuni.
“Malendego, Jaribu, Kimanzichana sijui wapi, niusumbufu tupu, lakini yote hayo nikutaka rushwa tu,” alisema Kinogeandanga.
Ali Kinunga anayefanyia biashara yake wilayani Kilwa, licha kuyalalamikia wingi wa vizuizi alilaumu serikali kutowashirikisha wafanyabiasha wa mazao ya misitu ili kupata maoni yao kabla ya kupitisha sheria ambazo baadhi yake siyo rafiki na zinawaumiza.
Alitolea mfano mabadiliko ya tozo mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwaumiza. Kwamadai kuwa wanaotengeneza kanuni na sheria hawajui matatizo na vikwazo wanavyokutanavyo wafanyabiashara. Badala yake wamekuwa wakitoa maagizo tu.
Naye Bakili Kilete anayefanyia biashara yake katika wilaya hiyo ya Kilwa, alisema sheria zinazohusu misitu siyo rafiki kwa wafanyabiashara ikiwamo na uwepo wa vizuizi vingi visivyo natija kwa serikali na wafanyabiashara.
“Usumbufu na wingi watozo unasababisha tutafute njia nyingine ili tupate faida, maana kwa sheria zilizopo kama utataka utii na kutekeleza huwezi kufanyabiashara hii,” alisema Kilete.
Akijibu malalamiko ya wafanyabiashara hao, mratibu wa usimamizi shirikishi wa misitu nchini, Joseph Kigula, alisema sababu ya kuwepo vizuizi vingi ni kwasababu baadhi ya wafanyabiashara sio waaminifu.
Akibainisha kuwa wafanyabiashara wangekuwa waaminifu kusingekuwa na sababu ya kuwa na vizuizi vingi.
Habari hii pia inapatikana hapa…

WAFANYA BIASHARA WA MAZAO YA MISITU KANDA YA KUSINI WAKUTANA KUJADILI CHANGAMOTO NA FURSA ZA ZILIZOPO KATIKA BIASHARA MISITU

MISITU 4Meneja wa Wakala wa Misitu(TFS) Kanda ya Kusini akitoa mada kuhusiana na Taratibu na sheria za Uvunaji wa mazao ya Misitu

Na. Mwandishi Wetu, Lindi

Wafanyabiashara wa mbao na magogo kanda ya kusini wakutana mjini lindi kujadili fursa na changamoto za biashara ya mazao ya misitu ili kueneza shughuli za Usimamizi Shirikishi wa Misitu Nchini Jumuiko la Maliasili Tanzania(TNRF) pamoja na washirika wake; Shirika la Kuhifadhi Mpingo na Maendeleo-MCDI, Mtandao wa Jamii wa Usimamizi wa Misitu Tanzania-MJUMITA, Shirika la WWF Tanzania pamoja na Kampeni ya Mama Misitu.

Lengo la Warsha hiyo ya wafanyabiashara ni pamoja na kuongeza nguvu katika jitihada za kuimarisha mijadala kwa wafanyabiashara wa mbao/magogo juu ya mambo muhimu yanayosibu biashara ya mazao ya misitu ikiwemo kuoanisha baadhi ya Changamoto na Mafanikio.

Warsha hiyo imelenga katika kuwasilisha fursa zilizopo za kufanya uvunaji katika misitu ya hifadhi za vijiji ikilinganishwa na uvunaji katika misitu ya wazi ikiwa pamoja na kutoa ufafanuzi wa mambo ya kitaalam yahusuyo upimaji na ukadiriaji wa ujazo wa mbao.

Sambamba na utekelezaji wa shughuli za mradi wa washirika WWF Tanzania na Jumuiko la Maliasili Tanzania unaohusu mambo ya uwekezaji katika misitu na ardhi (unaofadhiliwa na WWF Finland kupitia ofisi za WWF Tanzania) pamoja na shughuli za Kampeni ya Mama Misitu (inayofadhiliwa na Serikali ya Finland). Miradi hii miwili ndiyo itakayogharimia warsha hiyo.

Warsha Hiyo Imehusisha wafanyabiashara toka wilaya za Liwale, Tunduru, Masasi, Nachingwea, Ruangwa, Kilwa, Lindi na Rufiji.” Fuatilia zaidi hapa…

MAKALA:MAPAMBANO YAKUDHIBITI UHARIBIFU WA MISITU YAUGWE MKONO NA SISI WOTE

Na. Ahmad Mmow.
Juhudi kubwa ya kufikisha elimu kwa jamii juu ya uhifadhi, usimamizi na uvunaji endelevu wa misitu iliyofanywa na serikali kwa kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali kupitia kampeni mbalimbali ikiwemo ya mama misitu inayofadhiliwa na nchi ya Finland imeanza kuzaa matunda.
Hifadhi ya Msitu
Baada vijiji kuanza kuhifadhi misitu, na wananchi kuunga mkono juhudi hizo baada yakuanza kunufaika na utunzaji huo.
Miongoni mwa vijiji ambavyo wananchi wake wameanza kunufaika na uhifadhi wa misitu ni kijiji cha Nanjirinji A, kilichopo wilayani Kilwa mkoani Lindi.
Wananchi wa kijiji hicho wameanza kunufaika na mpango huo kupitia mapato ya uvunaji wa mazao ya msitu wao wa Mbumbila.

Mwenyekiti wa serikali ya Kijiji hicho, Jafariri Nyambate alisema wameanza kutoa ruzuku kwa akinamama wajawazito wakazi wa kijiji hicho. Kila mjamzito hupewa shilingi 30,000 anapokaribia muda wake wakujifungua. Alisema.

Alise hilo nijambo moja kati ya mengi yaliyofanywa na kijiji hicho kwa wananchi kutokana na mapato ya msitu waliohifadhi unaojulikanakwa jina la Mbumbila.

Nyambate ambaye kijiji chake pia kimeweza kuwanunulia sare wanafunzi wa shule ya msingi ya kijiji hicho, kuchimba visima vya maji, kujenga soko la kijiji, madarasa, nyumba ya mwalimu, kuweka umeme jua kwenye shule ya kijiji hicho na kutoa ruzuku kwa akinamama wajawazito, alisema uenda mafanikio hayo yasiwe endelevu.

Kutokana na uvamizi wa wakulima na wavunaji haramu unatishia kurudisha nyuma mafanikio hayo, kwani juhudi zakuwaondoa zimekuwa ngumu kufanikiwa kwasababu wakulima wamekuwa wakirejea kila unapofika msimu wa kilimo wa zao la ufuta.
“Wanatumia nguvu kulima ndani ya msitu na wanapambana na kamati yetu ya maliasili inapofanya doria, mara moja wamewahi kuwazidi nguvu walinzi wetu na kupora pikipiki,” alisema Nyambate.
Kuhusu uvunaji haramu, Nyambate alisema wakulima na wavunaji haramu wengi wanatoka nje yakijiji na wilaya hiyo, akibainisha kwamba kuna mahusiano na ushirikiano mkubwa kati ya wakulima wavamizi na wavunaji haramu.
“Wakulima wengi wanaishi kwenye misitu ya hifadhi ya wazi ambayo inapakana na msitu wetu, wanawaongoza wavunaji haramu ambao mazao ya msitu wanayoiba wanahifadhi ndani ya vibanda vya wakulima hao,” alisema Nyambate.
Ofisa mtendaji kata wa kata ya Nanjirinji, Haji Limba, alikiri kuwa mapato yanayotokana na msitu huo yamesababisha kuanza kuwa na uhakika wa ulinzi kwenye kata hiyo iwapo ujenzi wa kituo cha polisi kinachojengwa katika kata hiyo kitakamilika.
Alisema sehemu ya fedha zinazotumika katika ujenzi huo zilichangwa na kijiji hicho ambazo zilitokana na mauzo ya mazao ya msitu wa kijiji hicho.
Hata hivyo alibainisha kwamba wakulima wa ufuta na wavunaji haramu wnatishia kukwamisha mafanikio yaliyoanza kufikiwa.

“Hata hivyo juhudi kubwa inayofanywa na uongozi wa kijiji,kata,halmashauri ya wilaya na mkuu wa wilaya ya Kilwa zinapunguza kasi ya uvamizi wa wakulima hao na wavunaji haramu,maana msaada kutoka wilayani ni mkubwa sana,” alisema Limba.

Naye mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Ngunichile wilayani Nachingwea, Seif Ng’wang’wa ambaye kijiji cha kimehifadhi msitu wenye ukubwa wa hekta 1296 unaojulikana kwa jina la Namitonga, alisema wavunaji haramu baada ya kumaliza miti katika misitu ya wazi ya vijiji jirani na kijiji hicho, wameanza kuvamia msitu huo.

Alisema kazi ya kuulinda imekuwa ngumu baada ya wavamizi kubadili mbinu.“Tunajitahidi sana kufanya doria mchana, walipogundua kuwa mchana inawawia vigumu kufanya uhalifu wanafanya usiku,” Alibainisha kuwa uharibifu unaofanywa na wavunaji haramu unatishia kufikiwa na kutekelezwa mipango ya maendeleo ambayo utekelezaji wake ulitegemea mapato ya mauzo ya mazao ya msitu huo.
Ofisa mtendaji wa kijiji hicho, Seleman Soya alisema licha ya wavunaji haramu lakini pia changamoto nyingine niwakulima kuvamia msitu huo.
Alisema.“wavamizi niwengi nivugumu sisi wenyewe kukabiliana nao, watatushinda nguvu inahitajika nguvu kubwa kutoka serikalini vinginevyo watazidi kuumega,”alisema na kutahadharisha Soya.
Alisema migogoro ya mipaka baina ya vijiji hasa ambavyo havija hifadhi misitu inachangia kukwamisha wananchi kukosa matumaini ya kunufaika na msitu huo.
Bibi Arafa Batazari(80) mwananchi wa kijiji hicho, alisema licha ya wananchi kutarajia kunufaika na mauzo ya mazao ya msitu huo, lakini pia hali ya ukame inaweza kurejea katika maeneo hayo.
Maporomoko ya Maji
Anasema tangu waanze kuhifadhi misitu, ukame ulianza kupungua kutokana na mvua kunyesha mara kwa mara.

“Tulianza kupata mvua kama zamani, maana mito na vijito vilikuwa vinataririsha maji muda wote kwa sababu kulikuwa na miti kandokando ya mito na vijito”lakini wakulima walifyeka miti yote ikawa haitunzi wala haitirirish maji tena mvua ikaanza kuadimika,” alisema bibi huyo.

Tatizo hilo lipo pia katika kijiji cha Miima, wilaya ya Lindi. Kaimu mwenyekiti wa kijiji hicho ambacho kimehifadhi msitu wenye ukubwa wa hekta 2262, Omari Katenda, alisema uvunaji haramu kwa kutumia misumeno ya moto umeshika kasi na kutishia uwepo wa msitu huo.

Alisema hali ya msitu huo ni mbaya, aki taadhirisha zisipochukuliwa hatua za haraka kudhibiti kasi hiyo unaweza kutoweka.

Alisema baadhi ya wavunaji ambao leseni zao zinawaruhusu kuvuna kwenye misitu ya wazi wanavuna kwenye msitu huo bila kufuata taratibu na kwakutumia misumeno ya moto.

Mwenyekiti huyo ambae anakaimu baada ya viongozi wa awali wa kijiji hicho kuondolewa na wananchi kutokana na tuhuma ya kushindwa kudhibiti uvunaji haramu na kushirikiana na wavunaji hao.
Alisema hivi sasa wavunaji haramu wanapitia vijiji jirani ambavyo havija hifadhi misitu na kudai maeneo wanayovuna yapo nje ya kijiji na msitu huo.
Aldophina Mbwago, mjumbe wa serikali ya kijiji hicho alisema uvunaji haramu unashamiri kutokana na kiwango cha adhabu wanachoadhibiwa wavunaji haramu.
Alisema udhaifu wa sheria uliopo unatumiwa na wavunaji kukiuka taratibu, kanuni na sheria.
“Wavunaji wanakutwa wametumia misumeno ya moto wanatozwa faini ya shilingi ya shilingi1,000,000 ambayo nikidogo ikilinganishwa na hasara na madhara yatayotokea baada ya nchi kugeuka kuwa jangwa,” alisema.
Alishauri kosa la uvunaji haramu na kutumia misumeno ya moto liingizwe kwenye makosa ya uhujumu uchumi.
Tatizo hilo lipo pia katika kijiji cha Kiwawa katika wilaya hiyo ya Lindi. Diwani wa kata ya Kiwawa, Mohamed Mkulyuta, alisema msitu uliohifadhiwa na kijiji wenye ukubwa wa hekta 8896, upo katika hatari ya kutoweka kutokana na kasi ya uvunaji haramu unaofanyika.
Akibainisha kuwa mgogoro wa mipaka baina ya kijiji hicho na vijiji vya Namkongo na Mputwa unachangia kushamiri kwa uvunaji huo kwasababu wavunaji na wakulima wanasema maeneo wanayovuna na kulima yapo kwenye vijiji vya Namkongo na Mputwa.
Ahmad Tendele, mwananchi wa kijiji hicho, alisema msitu huo upokatika hatari ya kutoweka kutokana na kasi ya uvunaji haramu iliyopo kwenye msitu huo.
“Hali nimbaya sana kwenye msitu, lakini mgogoro wa mipaka kati ya kijiji na Mputwa na Mkongo unachangia uharibifu huu, na mpaka sasa hatujui serikali itamaliza lini mgogoro huu,” alisema Tendele.
Baadhi ya viongozi na watendaji wa wilaya wamekiri kuwepo kwa tatizo hilo, huku wakieleza mikakati yao katika kudhibiti na kukomesha tatizo hilo.
Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Lindi, Oliver Vavunge alikiri kuwa tatizo la wavunaji haramu lipo pia katika vijiji vya halmashauri hiyo. Alisema kwa kutambua uzito wa tatizo hilo, halmashauri yake imetengeneza kikosi kazi kinachoundwa na watalamu kutoka katika idara mbalimbali za halmashauri hiyo.
Timu ambayo inafanya doria kwa kushirikiana na viongozi wa vijiji na kata inazotembelewa na timu hiyo, ambayo hupeleka taarifa zinazoelezea mafanikio na changamoto ya doria hizo kila wiki.
Alisema taarifa hizo husomwa na kuwekwa hadharani kila mwezi. Mkuu wa wilaya ya Lindi, Yahaya Nawanda, alisema anatambua umuhimu wa kuhifadhi na kuendeleza misitu.
Hivyo wamejipanga kukabiliana na wavunaji haramu na wakulima wanaovamia misitu ya hifadhi. Akionya kuwa kutakuwa na doria za mara kwa mara tena za kushitukiza, hata hivyo hakutakuwa na upendeleo wala ubaguzi kwa wale wote watakaokamatwa kupitia doria hizo au njia nyingine.

“Msako utakaofanyika hauta angalia cheo, hadhi wala madaraka ya mtu ambaye atabainika kutenda vitendo hivyo au kushiriki kufanikisha vitendo hivyo, maana kama sisi tumerithi misitu lazima jitihada zifanyike ili nasi turithishe kwa vizazi vijavyo,” alisema Nawanda.

Kwa upande wake, mkuu wa idara ya ardhi na maliasili wa halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea, Lington Nzunda. Akizungungumzi kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo, alisema halmashauri inamikakati na mipango mingi ya kuhakikisha kasi ya uvamizi wa misitu na uvunaji haramu unapungua kama siyo kwisha kabisa.

Miongoni mwa mipango aliyoisema na kuitaja ni pamoja na kuvihamasisha vijiji na kuviwezesha ili viingie kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi. Akibainisha kuwa wananchi wakianza kuona faida ya kuhifadhi misitu, watakuwa walinzi wazuri wa misitu hiyo na kuongeza kusema;
“Wananchi wanawatambua wavunaji na waharibifu wengine wa misitu kwa sababu wengine wanaishi nao, lakini hawawafichui ,” alisema Nzunda.
Aliutaja mkakati mwingine ambao umeanza kutekelezwa ni Halmashauri hiyo kutoa mafunzo kwa askari wa vijiji, ambao watakuwa wanashirikiana na kamati za maliasili za vijiji kufanya doria kwenye Misitu yote iliyo kwenye maeneo ya vijiji.
Uenda tatizo la uharibifu wa misitu halipo katika vijiji hivyo tu hapa nchini. Unaposikiliza maelezo ya wananchi na viongozi wa vijiji unagundua kuwa baadhi ya wananchi wameanza kutambua faida za kuhifadhi misitu na hasara zinazotokana na uharibifu wa misitu.
Kwa upande mwingine mipango na mikakati ya serikali katika kudhibiti na kukabiliana na uharibifu wa misitu. Jambo lililomuhimu kwetu wote nikusaidia mapambano hayo kwa nafasi zetu. Kwani madhara ya uharibufu huo hayataishia kwa wananchi wa vijiji hivyo wala kwa watendaji na viongozi wa serikali, bali kwetu sote.” Soma pia hapa…

A preserved community based forest at Nahanga village in Lindi district

A preserved community based forest at Nahanga

                      village in Lindi district

A preserved community based forest at Nahanga village in Lindi district. Lack of funding and modern equipment in agriculture have often been the reasons behind dwindling agricultural production in the country. However, villagers in Nahanga village, Ruangwa District in Lindi Region, have found new sources to fund their farming activities by selling forest products such as logs and trees for timber production.

The sale of such products has helped Nahanga villagers to purchase a modern tractor worth Sh50m to help them on the farms, shifting from their traditional hand-hoe farming. Such an effort intends to promote the Kilimo kwanza initiative, introduced by the government more than seven years ago where revenues from forests is used to promote agriculture farming.
Nahanga village is moving one step ahead in implementing the initiative as the villagers use modern equipment in farming, helping them to minimize working hours. Hamis Mbinga, a ward executive officer in Nahanga, explained that previously the villagers used the hand hoe for farming, which took a lot of time.
He was speaking during Mama Misitu campain in the village. The campaign has gone a long way to help communities manage forests and benefit from the resource. It is a five-year communication programme coordinated by the Tanzania Natural Resources Forum (TNRF) and funded by the Finnish government.
The aim is to institute good governance of Tanzania’s forests and promote sustainable harvesting of resources so that Tanzanians can increasingly benefit from proper management of forests. “It was not easy to afford hiring tractors because it is very expensive while most of villagers have low income,” the village leader explained.
“Since the village started owning the forest and selling its products they have been enjoying farming activities owing to cheap availability of modern farming equipment which minimize working hours compared with hand hoe farming,” he added.
“As the village recognized the importance of the agriculture sector we created a special ‘tractor project’ which will be used to generate more income to be used to purchase another tractor,” he said.
According to the ward officer, for a villager to get the tractor service they should hire it by paying Sh. 50,000 per acre.
“The money received from the project is invested in the tractor project purposely for purchasing another tractor and make the project sustainable,” he explained
Since the village purchased the tractor most villagers had responding to the project due to the fact that it minimized working hours and provided better results compared to hand-hoe farming.
Contrary to other villages where the owning of forest is funded by other development partners, the process to own the forest in Nahanga was funded by the villagers themselves who contributed Sh. 20m to start with.
“The village plans to add a new tractor very soon in order to continue promoting the Kilimo Kwanza initiative and ensure food security over the area,” the officed remarked. However, due to the good progress demonstrated by Nahanga village, it has been considered as a role model by the neighbor villages.
Mchichiri is the village located nearby Nahanga village; this is among the villages which were attracted with the good progress done by Nahanga village by using forest product revenues.
Charles Joseph is a Ward Executive Officer at Mchichiri village, his village wanted to manage its own forest so that they can also benefiting from it. “We decide to move from our village to Nahanga purposely to learn on what they did to benefit from the forest product.
After being educated the village makes efforts to insure that our village also owns the forest and we successful managed to own it.
“Soon after, we started receiving revenue from the forest and immediately we built a village office. Before we had no office because we had no money to build one,” he said.
Apart from promoting Kilimo Kwanza the village has also benefited from forest products as they managed to build a health centre, clas rooms and a village office. He explained that despite all achievements the village is facing with a number of challenges including clearing of forest by burning the tree, this is done by nearby villagers.
Meanwhile, while Nahanga village is enjoying the fruits of having forest in the village the Sindano village has nothing to be proud of as achievements attained from forest products. Despite the fact that Sindano village is endowed with abundant natural resources, it lacks mechanisms for utilizing them effectively as they are not aware of how they can benefit from them.
There is no good social service to talk of in Sindano village compared to other villages which have effectively benefited from forest products. Moris Mrope, chairman of Sindano village, told journalists that they had low understanding of benefits from forests. The village chairman urged the government and other development partners to join forces and provide education to the villages on how the can use forest to benefits.
Mrope explained that the village failed to have its forest because it needed a lot of money in order to accomplish the process of owning it. This information also available here…

ROADBLOCKS FUEL GRAFT, TRADERS SAY

timberTheir spokesperson, Mr Frank Nganyanyu, said yesterday there were almost 20 checkpoints between Nachingwea and Dar es Salaam alone. “Timber consignments are inspected at every checkpoint, causing major delays for cargo to reach the market,” he said. He revealed that in “most cases” they were spending at least 50 minutes at every checkpoint. He accused officials manning the checkpoints of deliberately causing unnecessary delays in their attempt to solicit bribes. Traders are proposing that the checkpoints be reduced to only three or introduce one in every district to avoid excessive delays of cargo movement.

The traders were speaking during a forestry stakeholders’ forum, which was part of the implementation of the Mama Misitu campaign and the partnership programme between World Wildlife Fund (WWF) and Tanzania Natural Resource Forum (TNRF) programme on forest and land­based investment funded by the Finnish government. Another timber dealer, Mr Mikidadi Saidi, revealed that the presence of many checkpoints compelled them to bribe the Tanzania Forest Service Agency (TFS) and local government officials.

“We’ve to bribe them to avoid unnecessary disturbances and costs on offloading and re­loading of consignment during inspections.” Mr Joseph Kigula, an official in charge of coordinating Participatory Forest Management (PFM) at the Ministry of Natural Resources and Tourism, however, defended the multiplicity of check points, saying they intended to control dishonest traders. “Some unscrupulous traders load uncertified timber along with the certified ones into the trucks,” he explained. You can also read more here…

WHEN FOREST CONSERVATION MEETS FREE EDUCATION IN LINDI 

Despite a major relief the free education policy has brought to majority of poor parents, some still struggle to buy school items for their children. Nanjirinji­ forestA Village in Lindi Region has realised this, and thus, for its own initiative, it has gone further beyond the policy and introduced ‘free uniforms’ for all pupils in the village. Now, parents in the village have all reasons to smile as they do not have to dig in their pockets for school fees and uniforms.

The pupils always look neat as opposed to other villages in the country where poor parents cannot afford buying the uniforms, as a result their children wear shabby uniforms. But, for Nanjirinji­A Village, as the academic year started last January, almost every pupil put on a new uniform the village has bought for them. Before the village had introduced the system to buy uniforms for the pupils last year, parents were struggling to buy uniforms for their children.

Speaking with 6 reporters, many parents in the village admit that with low income, buying uniforms could be one of their financial challenges. After the ‘free uniforms’ programme started last year, parents found no reason to keep their children away from school over failure to afford buying school uniforms. Acting Village Executive Officer (Veo) Khalid Bakari, says they buy uniforms for all pupils in the village every year in order to motivate pupils and encouraging parents to let their children go to school. You can also read the information here…

KILOSA UNVEILS NEW SUSTAINABLE CHARCOAL HARVESTING PLAN 2

“They said the guidance should show on how charcoal and fuel wood energy can sustainably be produced to meet energy demand for millions of Tanzanians and address illegal harvesting for effective management of forest resources. In this second part, our reporter Gerald Kitabu sheds light on the proposed sustainable charcoal harvesting plan in Kilosa district. Kilosa district is endowed with both natural forests and woodlands, covering about 40 per cent of the total land area. According to Tanzania Forest Group (TFCG) and Tanzania Forest Conservation Group (TFCG), Kilosa District Council Forest Reserves cover an area of 24,654ha (Magubike South – 15,055ha and Magubike North – 9,599ha). Mikumi National Park overlaps with about 212,500ha of the district. The area under Village Land Forest Reserves is about 124,335ha.” Read more

STAKEHOLDERS WANT GUIDANCE ON CHARCOAL PRODUCTION

“The guidance should show how charcoal and fuel wood energy can sustainably be produced to meet energy demand for millions of Tanzanians who depend on the energy while addressing illegal harvesting to effectively manage the forest resource in the country. They were speaking at a meeting on Transforming Tanzania’s charcoal sector project (TTCS) organized and implemented by Tanzania Forest conservation Group (TFCG) and the Community Forest Conservation Networks (MJUMITA). The meeting, which brought together Kilosa councillors, government officials and the media, was funded by the Swiss Agency for Development and cooperation (SDC). Kilosa district council Chairman Hassan Mkopi said that currently 90 per cent of all energy consumed in Tanzania is sourced from charcoal and fuel wood.” Read more

GUIDELINES NEEDED TO SUSTAIN WOODLAND OVER CHARCOAL PRODUCTION

“Adopting this sustainable approach to charcoal consumption will also increase tax revenue for village, district and the central government as well,” detailed Elida Fundi from the Tanzania Community Forest Conservation Network (MJUMITA), an NGO that is spearheading a project dubbed Transforming Tanzania’s charcoal sector project. She made the statement during her presentation to Members of Parliament recently in Dodoma during a capacity building seminar for the MPs on the opportunities and challenges of the forest sector. The MJUMITA sustainable charcoal model aims to establish a pro­poor sustainable charcoal value chain that will increase self employment opportunities. “Tanzania’s woodland can sustain continued harvesting of charcoal if guidelines are followed,” she told the MPs. By so doing, she said, the project will attract investment for community development and create incentives for the sustainable management of natural woodlands.” Read more

charcoal vs gas, the hard truth

“The arguments are simple and straight forward, gas is clean, charcoal is not, gas has no polluting impact charcoal releases pollutants, gas is extracted with little to no impact on the environment while numerous hectares of forests are lost every year as a result of tree felling for charcoal, the list goes on and on. Statistics show that an estimated 96 per cent of households in Tanzania use wood fuel or charcoal for cooking and heating. The case is so even for urban centres including the country’s commercial capital Dar es Salaam where it is estimated that 91 per cent of households use charcoal for cooking. With such huge demand, it follows that the pressure on forests is mounting at an alarming rate and as a result forests are being cleared faster than they can grow back. To curb the distractive trend, the government and conservationists are advocating for gas use in favour of charcoal burning. In fact the government has placed several regulatory measures on tree felling, charcoal burning and transportation. However due to the high demand for charcoal the producers have not stopped production, on the contrary, they have resolved to burn charcoal illegally.” Read more…

Timber traders want marine surveillance intensified in lindi

Delayed repair or replacement of the required spare part(s) is highly ‘celebrated’ by dishonest timber traders busy shipping to Zanzibar unspecified volumes of timber uninterrupted. Recent visit to Kilwa District in Lindi Region by a team of journalists from different media houses, the field trip that focused on impact assessment for skills gained by villagers on participatory forest management, enhanced gathering of information about ongoing deforestation with subsequent tax evasion.

Interviewed traders, villagers, forest officers and concerned members of the public, expressed regret for a systematic disappearance of forest reserves countrywide. They want defiant wood merchants who seem to have discovered the Isles as the best market for the smuggled forest products to be restrained. Zuberi Kassimu (45) is a businessman of forest products based in Dar es Salaam.” Read more… 

villagers liaise with district officers on forest management

By Simon Merick, 8th March 2016

“Not long time ago most of forest reserves in Tanzania were considered ‘no man’s property’ despite the common knowledge that the resources belonged to the government. The recent field trip gave an opportunity to a team of journalists from different media houses in Dar es Salaam to visit various villages in Lindi Region and gathered first-hand information from the local community about the relevance and their appreciation of forest management participatory arrangement.

Among the interviewed people are the residents of Ngunichire village in Nachingwea District, Lindi Region who could not hide their enthusiastic feelings over the initiative that enhanced sharing of benefits of forest resources.

Selemani Said Soya is the Village Executive Officer (VEO). He is thankful to Mama Misitu that offered the basic training that ‘opened our eyes’ on the associated benefits obtained through participatory forest management.” Read more…

villagers praise gains of forest resources

By Simon Merick, 26th February 2016

“In essence, community awareness on forest ownership was entirely pegged on government property locally referred to as ‘mali ya umma’, the interpretation was associated with some gloomy connotations such that forests were considered ‘nobody’s property’.

The attitude was both dangerous and self destructive bearing in mind that effects of environmental degradation caused distress to all. As a result, illegal timber trade was celebrated in some villages with insignificant gains going to the pockets of few associates in crime.

Today things are different. Villagers have started to realize that deforestation is uncalled-for and participatory forest management was the best approach for sustainably harvesting and collective gains without breaching laws of the land.” Read more…

Tales of expectant mothers and forest conservation

By Bernard Lugongo

“Holding and tickling her five­month old baby boy close to her chest, a fairly plump mother is filled with smiles as she looks at her son laugh. The 29­years old mother, Zainabu Hamisi resides at Nanjirinji­A village in Kilwa, South of Lindi. She has embarked on a road less travelled, where she is unable to prioritise her maternity life ­ she has to give equal attention to her livelihood, the Mbumbila forest. The 61,274 hectare forest holds a fundamental part in her life as she not only earns her livelihood from the forest products but also receives privileges. The village’s Natural Resource Committee granted her a sum of Sh 50,000 for her delivery needs when she was expecting. “With abject poverty I am living in, purchasing a delivery kit would have cost me dearly but with the support from the village forest income, I was able to deliver safely,” says Zainabu.Read more…

Madiwani Nachingwea walia na wakala wa huduma za misitu

Na Ahmad Mmow
MISITU“Baadhi ya madiwani na wafanyabiashara wa mazao ya misitu Wilayani Nachingwea mkoani Lindi, wamelalamikia urasimu wa utoaji wa vibali vya kusafirishia mazao ya misitu, unaofanywa na wakala wa huduma za misitu(TFS) unaosababisha wafanyabisha wa mazao ya misitu kukwepa kwenda vijijini kununua na kuvuna mazao ya misitu. Madiwani na wafanyabiashara hao, waliyasema hayo kwenye kikao cha mrejesho wa mchakato wa uwajibikaji wa jamii katika usimamizi wa misitu, kilichoendeshwa na kuandaliwa na shirika lisilo la kiserika la jukwaa la sera (Policy forum) kwa ufadhili wa kampeni ya mama misitu, kilichofanyika jana, mjini Nachingwea. Walisema kumekuwa na urasimu mkubwa unaofanya na wakala huduma za misitu katika utoaji wa vibali vya kusafirishia kwa wafanyabiashara. Hali inayosababisha wafanyabiashara kukwepa kwenda vijijini kununua na kuvuna mazao ya misitu na kusababisha soko la mazao kuwa gumu. Mfanyabiashara, Polycap Cassian alisema kutokana na urasimu uliopo wakupata vibali vya kusafirishia, wafanyabiashara wanaogopa kwenda vijijini kuvuna na kununua mazao ya misitu.” Soma zaidi…

kijiji cha Nanjilinji A chatoa ruzuku kwa mama wajawazito

“Nyambate alisema baada ya kutekeleza miradi mbalimbali ya jamii kwa kutumia fedha zilizotokana na mauzo ya mazao ya msitu waliohifadhi, unaofahamika kwa jina la Mbumbila, Kijiji kimeanza kuwapa ruzuku ya shilingi 30,000 akina mama wajawazito wakazi wa kijiji hicho. Ikiwa ni mchango wa maandalizi ya gharama za matibabu wakati wakujifungua.” Soma zaidi…

serikali yaombwa ikamilishe taratibu za uvunaji wa msitu

Na Ahmad Mmow
“Baadhi ya wananchi na viongozi wa kijiji cha Ngunichile, wilaya ya Nachingwea mkoani Lindi. Wameiomba serikali kuharakisha na kukamilisha mchakato wa uvunaji wa msitu wa kijiji hicho. Wananchi na viongozi hao waliyasema hayo mbele ya timu ya waandishi wa habari na maofisa wa Mtandao wa jamii wa usimamizi wa misitu (MJUMITA) waliokwenda kijijini hapo juzi ili kuona mafanikio na changamoto za uhifadhi misitu” Soma zaidi…

Government policies hurt timber trade

Danford Roman, a timber trader between Mozambique and Tanzania, told the Guardian on Sunday that the two authorities’ involvement in the timber trade had led to unnecessary impounding of timber being ferried into the neighbouring country. He was speaking yesterday during a ‘Mama Misitu’ tour in the region which has been funded by the Finnish Foreign Affairs ministry.Read more…

Promoting safe motherhood through proper management of natural resources

“Somoe Shaibu Kiyamba (28) of Nanjirinji village in Kilwa district is eight months pregnant. When she attended clinic at the dispensary early this month, the doctor told her that all was well and she would deliver sometime in February. Kiyamba is not worried about her health despite the fact that this is her first pregnancy.She has been attending clinic throughout andhas been told that she would have a smooth delivery.” Read more…