Tulirithi tuwarithishe watoto wetu

Na Sarah Pelaji

HAYA njoni  tusemezane mazingira   mali   yetu,    uhai wetu na  fahari yetu. Tulirithituwarithishe. Tulipewa bure tuwape bure.

Kwa     maneno      hayo     tangulizi sichelei  kuikumbusha  jamii  maneno ya Mwenyezi Mungu alipoumba ulimwengu “  Tazama Mungu Aliumba mbingu  na  nchi  …..kia alichokiumba tazama ni chema …. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza,’ Mwanzo 1-2.

Kumbe misitu,  wanyama,  mito  na viumbe vyote mwanadamu alipewa na Mungu ili avitawale apate mahali salama pa  kuishi. Mwanadamu hakununua mazingira bali alipewa bure. Mazingira yaliipendezesha bustani ya Edeni, mazingira yanapendezesha dunia.

Mazingira ni Baraka na ni uhai wa mwanadamu na kila kiumbe kilichoko hai.  Hivyo ni  wajibu wetu kuyatunza kwani ni agizo la Mungu.

Kadri siku  zinavyopita ulimwengu unabadilika na watu wanabadilika. Kibaya zaidi mwanadamu amebadilika na kuwa chanzo cha taabu kwake mwenyewe na kwa viumbe vilivyo hai kwa kuharibu mazingira ambayo ni makao ya viumbe hivyo.

Kuharibu mazingira kutokana na shughuli  za    mwanadamu   zimekuwa ni  sehemu  ya  maisha.  Ndiyo maana mwanadamu anafyeka miti ili apande ukoka wa  kupumzikia, atengeneze eneo la   kuogelea, akijua  ndiyo  maana  ya kutawala ulimwengu.

Mwanadamu anakata miti ili ajenge nyumba, anachimba katikati ya mto ili apate madini, anakata mti apate mkaa wa  kupikia ama afanye biashara nk.

Tatizo kubwa linakuja pale mwananchi wa kawaida anapoona kuwa kupanda miti ama kutunza mazingira ni kazi ya serikali. Msitu ukiungua moto, ukigeuzwa jangwa mwananchi anaona hasara ni ya serikali. Hapo ndipo tatizo lilipo.

Ndiyo  maana  serikali   na  wadau wa  mazingira wanafanya jitihada mbalimbali ili kunusuru dunia na janga hili la uharibifu wa  mazingira ikiwemo kukata miti hovyo.

Ikumbukwe kuwa  serikali  kupitia Wizara ya  Mali Asili na  Utalii  Idara ya Misitu na Nyuki imetoa mwongozo rahisi wa  usimamizi wa  Misitu kwa pamoja ikihamasisha kuwa, kazi ya kulinda misitu si ya serikali tu bali ya jamii nzima.

Ndiyo maana Kampeni ya Mama Misitu kwa niaba ya Idara ya Misitu na Nyuki inahamasiha jamii usimamizi shirikishi wa  misitu kwa pamoja yaani mmiliki mmoja wa  msitu yaani serikali kwa kushirikiana  na  wadau wengine wakiwemo wanakijiji wanaoishi karibu na msitu husika.

Aidha jamii inatakiwa ifahamu jukumu la kusimamia misitu yao  kwani msitu ukiteketea  kwa moto, wananchi wakakata  miti  kukabakia  jangwa hasara si ya serikali tu bali ni ya jamii nzima hususani ile  inayoishi karibu na misitu hiyo.

Pia mwongozo huo wa  Oktoba 2015 unaeleza   misingi   minane    muhimu kuhusu    Usimamizi   Shirikishi    wa Misitu kwa pamoja ikiwa ni pamoja na; Jamii kama wasimamizi/mameneja

wa  misitu; Hii  ikimaanisha kuwa, usimamizi shirikishi wa  misitu unahamasisha  jamii zinazopakana na misitu kuwajibka katika usimamizi wa misitu kwa kulinda msitu na kufanya doria. SOMA ZAIDI

 

 

Post a comment