Uboreshaji sera uchochee uhifadhi na ulinzi wa misitu

Mashaka Mgeta

SERIKALI  ipo  katika  mchakato wa kuiboresha  sera ya misitu  ya mwaka 1998, hali itakayosaba- bisha    marekebisho   ya   Sheria ya Misitu  namba  12 ya mwaka 2012.

Afisa Misitu  Mwandamizi   ka- tika  idara  ya  misitu   na  nyuki ya Wizara ya Maliasili na Utalii, Emanuel Msofe, anasema hayo wakati akizungumza katika war- sha ya wahariri na waandishi wa habari waandamizi iliyoandali- wa na Jumuiko la Maliasili Tan- zania kupitia  kampeni  ya Mama Misitu.

Warsha hiyo iliyofanyika hivi wilayani   Kibaha   katika   mkoa wa  Pwani,  ikahusisha   pia  ziara ya kuvitembelea baadhi  ya vijiji miongoni mwa  11 vinavyozun- guka msitu wa Ruvu Kusini.

Msofe anasema  kutokana na mabadiliko   na  changamoto kadha wa kadha zilizobainika katika kipindi cha tangu kupit- ishwa kwa sera hiyo hadi sasa (takribani miaka 19), imebainika kuwapo haja ya kufanya mabore- sho  ya  sera  hiyo  ili iweze kue- ndana na  hali  halisi  kwa kadri ya mahitaji yaliyopo.

Kufanyika  kwa  maboresho ya sera hiyo  kutaifa  Serikali ifanye marekebisho ya Sheria ya Misitu yatakayojibu mahitaji ya kisera.

Kwa hali hiyo, ni wazi kwamba jitihada  za kufanikisha mareke- bisho  ya sera ya misitu  ni zenye kuhitaji kuungwa mkono, kwa maana  misitu  ni miongoni mwa sekta zenye mchango mkubwa katika  maisha   ya  kila  siku  ya watu, uchumi wa nchi na uhaki- ka wa hali nzuri ya hewa na maz- ingira ya kuishi viumbe hai.

Takwimu za Wakala wa Hudu- ma  za Misitu  (TFS)  zinaonesha kuwa Tanzania ina jumla ya hek- ari milioni  48.1 ya misitu,  ikiwa ni sawa na  asilimia  55 ya ardhi ya nchi yenye kilomita  za mraba945,087.

Hata hivyo, kutokana na mchakato wa maboresho hayo kuwa katika hatua  za awali, hakuna taarifa zilizotolewa kuhusiana  na   uboreshwaji    wa sera hiyo, ingawaje inahisiwa kwamba  maeneo  kama  ushiriki wa umma  katika  usimamizi  na uhifadhi wa misitu hasa inay- omilikiwa na Serikali Kuu.

Tofauti   na   inayomilikiwa na vijiji, misitu  ya Serikali  Kuu ili- yo chini  ya TFS inakabiliwa  na changamoto kubwa za ukosefu wa ulinzi, hali inayosababisha kuwapo kiwango kikubwa cha uharibifu na hujuma zinazo- fanywa  na  watu  wasiokuwa  na nia njema.

Umbali   kutoka   ofisi  za  TFS, upungufu wa  wafanyakazi,  vy- ombo  vya usafiri na  ufinyu  wa bajeti ni miongoni mwa mambo yanayotajwa   kwenye    maeneo mengi  yenye  misitu  ya Serikali kuwa yanachangia kufifisha jiti- hada za ulinzi wa rasilimali hiyo. Hata hivyo,  mpango shirikishi wa umma  (wakazi wa vijiji vina-vyoizunguka misitu hiyo) una- tumika kufanikisha ulinzi wa misiti  ya Serikali Kuu, licha  ya kuendelea  kuwapo  kwa changa- moto  zinazoweza  kuwa  sehemu ya mahitaji katika sera ya misitu inayoboreshwa.SOMA ZAIDI

Post a comment